mbcpersia

فرکانس جدید شبکه mbc persia / فرکانس شبکه Persia Ca

فرکانس ۱۱۹۱۹ و پولاریزیشن افقی و Sr 27500 را بصورت دستی جستجو کنید. در لیست کانال های اضافه شده دنبال کانال PersiaCA بگردید. این کانال باسیستم کدگذاری Biss کد شده است.

 

mbcpersiaاین شبکه فیلم هاى سینمایى به صورت زیرنویس فارسى پخش میکند. (همان mbc persia قبلیست)

برای باز کردن این کانال بسته به نوع رسیو *ر و شیوه کد دهی به رسیو *ر ، کد بیس زیر را وارد کنید.

کد شبکه Persia Ca:

Ident:100E BISS CODE Ident:100E 0D 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12

به روزرسانی ۱۷ آبان ۹۲:

بهتر است این مطلب را بخوانید: شبکه mbc persia از بین رفت